لطفا کمی صبر کنید

سعید علی حسینی زیر تیغ جراحی رفت

نایب قهرمان وزنه برداری جهان مینیسک زانویش را جراحی کرد.