لطفا کمی صبر کنید

آسیب دیدگی عجیب بنزما

مهاجم رئال مادرید پس از تعطیلات با آسیب دیدگی به تمرینات تیمش برگشت در حالی که پیش از آن مصدوم نبود.