لطفا کمی صبر کنید

دهخدایی بدون رقابت رییس فدراسیون چوگان شد!

حجت الله دهخدایی دبیر فدراسیون چوگان در زمان ریاست ایلخانی زاده، بدون برگزاری رقابت انتخاباتی، رییس فدراسیون چوگان شد.