لطفا کمی صبر کنید

انصراف ۶ کاندیدای ریاست فدراسیون چوگان

پیش از آغاز مجمع انتخاباتی فدراسیون چوگان، شش نفر از هشت کاندیدای ریاست این فدراسیون از حضور در انتخابات خودداری کردند تا رقابت میان حجت الله دهخدایی و اصغر ناظری برگزار شود.