لطفا کمی صبر کنید

کشتی گرایی در بین 3 مبارزه برتر 2017

اتحادیه جهانی کشتی مبارزه محمدعلی گرایی را یکی از سه رقابت برتر کشتی فرنگی جهان در سال 2017 جهان معرفی کرد.