لطفا کمی صبر کنید

اردوي تيم ملي پارا اسکي در ديزين برگزار مي شود

اردوي آمادگي تيم ملي پارا اسکي جهت حضور در مسابقات کاپ آسيا از 15 دي تا هشتم بهمن در پيست بين المللي ديزين برگزار مي شود.