لطفا کمی صبر کنید

علی پروین در بیمارستان

اسطوره فوتبال ایران در بیمارستانی در لواسان تحت درمان است.