لطفا کمی صبر کنید

برگزاری گردهمایی جهانی کشتی بانوان

گردهمایی جهانی کشتی بانوان اتحادیه جهانی کشتی با حضور فدراسیون های همه قاره ها در مکزیک برگزار شد.