لطفا کمی صبر کنید

قراب:شفر استقلال را شبیه تیم ملی کرد