لطفا کمی صبر کنید

فولاد خوزستان 1-1 مشکی پوشان؛ فرار بزرگ مشکی ها