لطفا کمی صبر کنید

نظرزاده، مربی صنعت نفت آبادان: امیدوارم مردم آبادان را با کسب سهمیه آسیایی شاد کنیم