لطفا کمی صبر کنید

کوتینیو بازیکن بارسا شد؟

- رسانه‌ها انتقال کوتینیو به بارسلونا را تمام شده می‌دانند.