لطفا کمی صبر کنید

گزارش تمرین امروز پرسپولیس

تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس در زمین پژوهشگاه نفت برگزار شد.