لطفا کمی صبر کنید

توکلی در ماده پنج گانه به مقام نخست رسید

ملی پوش کشورمان با ثبت رکورد 3757 امتیاز در ماده پنج گانه به مقام نخست دست پیدا کرد.