لطفا کمی صبر کنید

صدرنشینی تیم بانوان تهران در روز نخست

بعد از تهران، تیم های گلستان و خراسان رضوی به ترتیب در جایگاه های دوم و سوم قرار گرفتند.