لطفا کمی صبر کنید

آگوئرو: هری کین هیچ مشکلی برای حضور در رئال مادرید ندارد