لطفا کمی صبر کنید

اصرار وینفرد شفر برای جذب مهاجم خارجی

سرمربی آلمانی استقلال باز هم از مدیرعامل این باشگاه سراغ مهاجم خارجی را گرفت.