لطفا کمی صبر کنید

تغییر احتمالی فهرست کاندیداهای تائیده شده ریاست فدراسیون بسکتبال

به گفته مسئول امور مجامع فدراسیون های ورزشی، فهرست کاندیداهای تائید صلاحیت شده بسکتبال به صورت صد در صد نهایی نیست و این احتمال دارد به این فهرست گزینه ای اضافه شود.