لطفا کمی صبر کنید

محرمی و مصلح تکلیف دفاع وسط پرسپولیس را مشخص می‌کنند

سرمربی پرسپولیس برای جانشینی مدافع محروم تیمش هنوز تصمیم نگرفته است.