لطفا کمی صبر کنید

معرفی نماینده بازیکنان، مربیان داوران برای انتخابات بسکتبال

با نظر وزارت ورزش اوشین ساهاکیان و بهنام یخچالی به عنوان نماینده بازیکنان برای مجمع انتخاباتی فدراسیون بسکتبال معرفی شدند. فرزاد کوهیان هم نماینده مربیان در این مجمع است.