لطفا کمی صبر کنید

بی‌توجهی مدیران الغرافه به طارمی (عکس)

ایلنا: در معارفه بازیکنان جدید الغرافه توجهی به سمت طارمی جلب نیست.