لطفا کمی صبر کنید

جشن تولد حسنی و دهقانی در تمرین سپاهان

ایلنا: هر حاشیه تمرین سپاهان برای دو بازیکن این تیم جشن تولد گرفته شد.