لطفا کمی صبر کنید

مهاجری، سرمربی پدیده: به برد مقابل صنعت نفت نیاز داشتیم؛ بابت کسر 6 امتیاز دنبال مقصر نیستیم