لطفا کمی صبر کنید

طباطبایی، مدیر مجموعه ورزشی آزادی: مقاوم سازی ورزشگاه آزادی 20 سال روی زمین مانده بود