لطفا کمی صبر کنید

آخرین تمرین تراکتورسازی پیش از سفر به تهران برگزار شد