لطفا کمی صبر کنید

واکنش مجتبی جباری به حرف های پندار توفیقی

یک روز بعد از حرف های پندار توفیقی، یکی از معاونین باشگاه استقلال مجتبی جباری از خود واکنش نشان داد.