لطفا کمی صبر کنید

فضلی: وزارت ورزش و جوانان در حوزه پژوهش نگاه ویژه‌ای دارد

کارگاه مسیر کارآفرینی به همت مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی برگزار شد.