لطفا کمی صبر کنید

پاری سن ژرمن برای فروش لوکاس مورا، حداقل 40 میلیون یورو می‌خواهد