لطفا کمی صبر کنید

مانچینی: احتمال پذیرش هدایت ایتالیا را رد نمی کنم؛ کونته و مورینیو، دیر یا زود آشتی خواهند کرد