لطفا کمی صبر کنید

لواندوفسکی بازی مقابل لورکوزن را از دست داد