لطفا کمی صبر کنید

رامیرز: از پیوستن به اینتر خوشحال خواهم شد؛ از اسپالتی شناخت دارم