لطفا کمی صبر کنید

دی فرانچسکو: شیک؟ بیایید با قضاوت عجولانه، فوتبالیست ها را نابود نکنیم؛ مسئول وضعیت فعلی تیم، من هستم