لطفا کمی صبر کنید

ترکیب چلسی برای تقابل با آرسنال اعلام شد

تا دقایقی دیگر، دربی لندن در جام اتحادیه برگزار خواهد شد.