لطفا کمی صبر کنید

لیساندرو لوپز: آرژانتینی ها در اینتر تاریخ سازی کردند و من هم می خواهم عملکرد خوبی داشته باشم