لطفا کمی صبر کنید

امری: بازیکنانی مانند نیمار و فکیر خاص هستند