لطفا کمی صبر کنید

توز: دوران حضورم در چین همانند تعطیلات بود؛ افرادی از نحوه جدایی ام از بوکاجونیورز ناراحت شدند