لطفا کمی صبر کنید

لیخشتاینر: هدف یوونتوس، موفقیت در ایتالیا و اروپا است؛ در سال های اخیر، صفحاتی از تاریخ را نوشتیم