لطفا کمی صبر کنید

ندود با اشاره به یانکتو و باراک: فوتبال جمهوری چک بر خلاف گذشته، استعدادهای خوبی معرفی کرده است