لطفا کمی صبر کنید

آندره آ بلوتی با انتشار پستی، درگیری با رئیس باشگاه تورینو را تکذیب کرد