لطفا کمی صبر کنید

بازی رونالدینیو با انیشتین، نیوتون و کوانتوم

حمیدرضا صدر به بهانه وداع رونالدینیو به توصیف گل جادویی اش در مصاف با چلسی پرداخته است.