لطفا کمی صبر کنید

داستان‌های لیگ در سایه بسکتبال

لیگ ملی بسکتبال که همزمان با لیگ برتر آغاز شد، در سایه این لیگ قرار گرفته است و اتفاقات آن چندان دیده نمی‌شوند.