لطفا کمی صبر کنید

دختر شماره يک سنگنوردي ايران

الناز رکابي قهرمان سنگنوردي کشورمان با کسب مدال هاي رنگارنگ به عنوان دختر شماره يک سنگنوردي ايران شناخته مي شود.