لطفا کمی صبر کنید

محرومیت، دست برانکو را در تنبیه واخراج کمال بست

البته اخراج کامیابی نیا به سبک ماجرای رضاییان خیلی دور از انتظار است چرا که دست ایوانککویچ بدلیل محرومیت طولانی پرسپولیس خالی است و قرمزها توان کنار گذاشتن کمال شبیه ماجرای رامین را ندارند.