لطفا کمی صبر کنید

کشتی گیران واجد شرایط معرفی شدند

اسامی کشتی گیران واجد شرایط برای حضور در رقابتهای بین المللی کشتی آزاد جام تختی در جلسه شورای فنی اعلام شد.