لطفا کمی صبر کنید

شایعه عجیب دخالت فیفا در برکناری مدیرعامل سپاهان!

این نوشته ها که هیچ سندی برای اثبات آن ارایه نشده در صورت صحت هم نشان دهنده ارسال نامه استاندار اصفهان توسط برخی جریان های داخلی به فیفاست.