لطفا کمی صبر کنید

اصرار عجیب استقلالی‌ها به تعویق مجدد بازی در آبادان

دلیل تمرین نکردن بخاطر بارش برف به تنهایی قانع کننده نیست چرا که زمین های سزپوشیده و چمن مصنوعی برای تمرین آبی ها در دسترس بوده است و در صورت تعویق این دیدار به رویه ای غلط در فوتبال ایران تبدیل می شود.