لطفا کمی صبر کنید

مطمئنم که PSG از رویارویی با رئال می‌ترسد

ناچو، احتمال ترسیدن رئال از رویارویی با پاری سن ژرمن را مضحک می داند.