لطفا کمی صبر کنید

رسول خادم تا المپیک ۲۰۲۰ سرمربی تیم ملی کشتی آزاد شد

عضو شورای فنی کشتی آزاد با اشاره به جلسه شورای فنی گفت: تمامی اعضای شورای فنی با سرمربیگری رسول خادم تا المپیک‌۲۰۲۰ موافقت کردند.