لطفا کمی صبر کنید

پیشرفت وریا از زمان ورود شفر؛ 99 پله صعود!

وریا غفوری از زمانی که منصوریان رفته نزدیک به صد رتبه پیشرفت کرده است.