لطفا کمی صبر کنید

فیروز کریمی: یک امتیاز هم برای مشکی پوشان گره گشا بود؛ با محدودیت بازیکن مواجه هستیم